Onze programma's zijn gebaseerd op drie belangrijke thema's zelfkennis, keuzes maken en beroepenbeeld. Dit geven wij vorm door stil te staan bij de vragen: Wie ben ik? Hoe kies ik? En welke beroepen/studies zijn er?

Zelfkennis

Wij geven de studenten inzicht in hun eigen persoonlijkheid en motivatie en koppelen deze aan allerlei beroepsprofielen waar hun kwaliteiten het beste passen.

Kiezen

Wij geven studenten inzicht hoe je op een goede manier tot een studiekeuze kunt komen. Hierbij staan allerlei verschillende keuzestijlen centraal.

Beroepeninzicht

Wij geven studenten kennis over verschillende beroepsbeelden zodat studenten een beroepskeuze kunnen maken die gebaseerd is op de werkelijkheid.

Studenten zijn gedurende het proces van hun studiekeuze veel bezig met de vraag: Welke beroepen en studies zijn er allemaal? En welke studies vind ik leuk? Om een antwoord te geven op deze vraag is het van belang om eerst een antwoord te geven op de vraag: Wie ben ik?  Deze vraag is voor veel jongeren lastig om te beantwoorden. Wij als studiekeuzekantoor helpen jongeren hierop een antwoord te vinden zodat ze op een goede manier tot een  studiekeuze kunnen komen. Onze werkwijze is dat we allereerst aandacht geven aan de persoon en motivatie van de jongere zelf. Pas daarna kijken we met hen naar de toepassing op studies. Dit doen we door een helder beroepenbeeld te schetsen en deze twee facetten vervolgens aan elkaar te koppelen door te spreken over verschillende keuzestijlen.

Deze drie pijlers kunnen wij ook verwerken in een training voor professionals zoals decanen of mentoren of in een seminar voor ouders. Daarin is het ook mogelijk een van de pijlers uit te lichten. Een goede ondersteuning en begeleiding is voor een student essentieel in het maken van een juiste keus.

Middelbare scholen

Wij bieden een programma verdeeld over vier dagen aan middelbare scholen van 2 x 50 min per les. Een kleiner of persoonlijk aangepast aanbod is ook mogelijk. Hierin staan bovenstaande pijlers centraal die wij door middel van een test en allerlei interactieve spellen realiseren. Onze visie is dat wanneer een jongere een helder beeld krijgt van alle drie deze pijlers  helpt bij het maken van een goede passende beroepskeuze. Wij bieden u als school daarbij ook graag individuele trajecten aan voor leerlingen waarvoor extra persoonlijke ondersteuning van belang is.

Tussenjaar

Tijdens diverse tussenjaren voor jongeren kunnen wij een programma vormgeven met zowel groeps- als individuele activiteiten waardoor de studenten aan het eind van het jaar tot een goede studiekeuze kunnen komen. Op deze wijze krijgt een student een helder en goed onderbouwd beeld van wat hij/zij na zijn tussenjaar kan gaan ondernemen. Doe je een individueel tussenjaar vraag gerust ook eens naar de mogelijkheden.

Seminars/Workshops

Wij kunnen voor diverse groepen workshops of seminars verzorgen over het thema studiekeuze. U kunt hierbij denken aan presentaties voor ouders, mentoren, decanen of tijdens open dagen van uw hogeschool. Enkele thema's die hierbij centraal staan zijn persoonlijkheid, keuzestijlen en beroepenbeelden. Wij geven de professionals en ouders handvatten hoe ze studenten het beste kunnen coachen bij het vinden van de juiste studie.

Vragen?

Neem gerust contact op!